Harmony XB5R Wireless

 

Категории

Последни новини

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК

 

 

 

 

 

Подкатегории

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ (33)

Автоматичните прекъсвачи съчетават следните функции:

 

- Защита на електрическите вериги срещу токове на късо съединение

 • - Защита на електрическите вериги срещу претоварване

- Управление

 • - Разединяване на веригата
 • - Защита на персонала срещу непряк контакт

 

 

                                               

 

 

 

                                          

ДЕФЕКТНОТОКОВИ ЗАЩИТИ (12)

 

 

Дефектнотоковите защити осигуряват:

 

Управление и разединяване на електрически вериги

Защита на хора от токов удар поради допир до части под напрежение ( < 30 mA )

Защита на хора от токов удар в следствие на индиректен допир ( > 100 mA )

Защита на инсталации срещу риск от пожар ( 300 mA до 500 mA )

 

 

          

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ (227)

В тази категория ще намерите всички серии ключове и контакти, които Schneider Electric предлага. А това са сериите Anya, Sedna, Unica ( Basic, Colors, Quadro, Allegro, Top ), Altira & OptiLine, както и всички видове индустриални щепсели и контакти.

 

 

             

 

 

    

 

 

 

    

ИНДУСТРИАЛНИ ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ (6)

Продуктовата оферта PK е част от цялостна гама индустриални щепсели и контакти с високи експлоатационни качества
 

Продуктовата оферта PK включва патентовано решение за бърза връзка: тази иновативна система за окабеляване позволява връзки без оголване на проводника и без нужда от завинтване.
 

Модулните табла Kaedra за индустриални контакти PK са част от цялостна система водоустойчиви табла от 16 до 125А, които осигуряват решения за защита, контрол и електроразпределение за индустриални приложения.

 

Тези инсталационни решения са:

Бързо свързване

Безопасност

Функционалност и ергономичност

Лесна и интуитивна употреба 

 

Индустриалните щепсели и контакти PK са разработени да покрият изискванията на всякакъв вид електрически инсталации във всякаква среда: индустрия, сгради, строителни площадки, цехове, както и в селскостопанския сектор. 

 

 

                   

МОДУЛНИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА (24)

                         

 

 

 

 

 

    

ТОВАРОВИ ПРЕКЪСВАЧИ (14)

Товаровите прекъсвачи изпълняват следните функции:

- Управление ( включване и изключване на вериги под товар )

- Разединяване

 

 

                                         

ТЕРМОМАГНИТНИ МОТОРНИ ПРЕКЪСВАЧИ (7)

TeSys GV2 Компактни и лесни за избор, моторните прекъсвачи TeSys GV2 са широки само 45 мм и се категоризират според своите показатели и функции: тип контрол, изключвателна способност, защита на двигателя и аксесоари.

 

TeSys GV2, LC Осигурявайки бърз и лесен избор и гарантирана съвместимост, контакторът TeSys D , съгласуван с моторния прекъсвач TeSys GV2, представлява изключително компактно решение за моторен пускател.

 

TeSys GV3 Конструирани с новата и интелигентна патентована система за клеми Ever L ink*, прекъсвачите TeSys GV3 осигуряват по-надеждно и по-качествено свързване: затягането на кабелите остава стабилно, здраво и трайно дори при тежки условия. Общите допълнителни аксесоари към гамите GV2 и GV3, осигуряват удобство и значителна икономия на време при инсалирането.бщитеОбщите допълнителни аксесоари към гамите GV2 и GV3, осигуряват удобство и значителна икономия на време при инсталирането.

Общите допълнителни аксесоари към гамите GV2 и GV3, осигуряват удобство и значителна икономия на време при инсталирането.

Общите допълнителни аксесоари към гамите GV2 и GV3, осигуряват удобство и значителна икономия на време при инсталирането.

Общите допълнителни аксесоари към гамите GV2 и GV3, осигуряват удобство и значителна икономия на време при инсталирането.

 

 

  

КАТОДНИ ОТВОДИТЕЛИ (3)

Защитата от директни попадения на мълния върху сградите се осигурява от мълниезащитна инсталация, предназначена да поема и отвежда към земята електрическия импулс на мълнията. Тя обаче не е достатъчна, за да гарантира защита на включената в електрическата инсталация скъпоструваща електронна апаратура. За целта се прилага допълнителна защита - монтиране на входа на инсталацията на устройствата, предназначени да отвеждат в земята постъпващите по захранващата линия вълни на пренапрежение. Това са така наречените катодни отводители!

 

КОНТАКТОРИ (20)

Комутационните апарати с електромагнитно задвижване са класически електротехнически устройства, появили се още в зората на електрификацията. Въпреки това, те продължават да се използват масово в съвременните инсталации за управление на постояннотокови и променливотокови товари. Основна причина за нестихващия интерес към този клас апарати е високата им надеждност и дълъг експлоатационен живот, които при това се получават на много приемлива цена. 

 

Към групата на комутационните апарати с електромагнитно задвижване принадлежат и релетата. Както е добре известно, електрическото реле е апарат, при който плавното изменение на входната (управляващата) величина води до скокообразно изменение на изходната (управляваната) величина и поне една от тези величини е електрическа. Възможно е релетата да имат повече от една изходна или входна величина. Съществува голямо разнообразие от използвани в практиката релета и сложна система за тяхната класификация на базата на различни принципи.  

 

                                             

РЕЛЕТА (21)

 Релето е електромагнитен превключвател, предназначен за комутация на електрическа верига с цел скокообразно изменение на изходната величина при зададено изменение на входната величина. Широко се използва в различни автоматични устройства  ...........

 

 

Разликата на релетата от контакторите се състои в значително облекчената контактна система и в това, че работните контактни тела могат да бъдат повече (когато едните се затварят, другите се отварят). 

 

 

                                            

ТАЙМЕРИ И ПРОГРАМИРУЕМИ ВРЕМЕРЕЛЕТА (12)

Чрез автоматично изключване на осветлението, вентилацията и други системи, след определоно от потребителя време, MIN таймерите осигуряват енергоспестяване и контрол. Откакто към MIN таймерите могат да се свържат няколко контролни бутона, те са идеални за управление на стълбищно осветление.

 

 

Програмируемите времерелета се използват за точно и автоматично програмиране на операциите за отопление, осветление, вентилация, управление на достъп в сгради, звънци, ролетни щори и т.н

 

 

МОТОРНИ ПУСКАТЕЛИ В КУТИЯ - TESYS LE (2)

Нереверсивни или реверсивни директни моторни пускатели до 45 kW, с или без разединител

Стандартни пускатели звезда-триъгълник до 132 kW, с или без разединител

Различни варианти (опция)

Степен на защита по IEC 529: IP55 или 65 в зависимост от модела  

 

Приложение:

- Индустрия, инфраструктура, строителство и др.

- Автомобилостроене

Всички машини, изискващи:

- Директен моторен пуск или стоп на двигателя.

- Soft starter  

 

                                              

ДЕТЕКТОРИ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПРИСЪСТВИЕ (4)

 

 

 

В този случай детекторите за присъствие и движение на Schneider Electric за вътрешната и външната част на дома са точното решение за вас.

 

Детекторите за движение и присъствие правят живота лесен и сигурен. Може да разчитате, да включат осветлението пред входа всеки път, когато инфрачервените сензори засекат движение на топлинен източник в контролната зона.

Това осигурява безопасност и сигурност, независимо дали вие се прибирате у дома или трябва да възпрепятствате плановете на неканени гости, насочили се към вашия вход. След определен момент, който можете да зададете индивидуално, детекторите изключват осветлението автоматично. Това не само е удобно, но позволява и да пестите енергия

 

 

 

Всички останали модели от серията Argus не показани тук, изпълняваме по заявка!

БУТОНИ, КЛЮЧОВЕ, СИГНАЛНИ ЛАМПИ, ПУЛТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДЖОЙСТИЦИ (62)

 

 

Schneider Electric, световния лидер в производството на елементи за управление и сигнализация, предлага на вниманието Ви своята гама бутони, превключватели и сигнални лампи, светлинни колонки и индикаторни групи ( включително и звукови елементи ), както и пултове за управление на оперативни вериги.

Несравнимо и с високо качество, това предложение е най-пълното на пазара. То интелигентно се адаптира към всякакви видови предложения в различни области - индустрия, строителство и инфраструктура.

 

           

ЗВЪНЦИ, ТРАНСФОРМАТОРИ И ЕЛЕКТРОМЕРИ (13)

Решението e на разпределителното табло
 •  
 • Широка гама по стандарт DIN: Лесна инсталация
 •  
 • Съгласуван дизайн на продуктите: Сигурност
 •  
 • Иновации за здравина: Продуктивност
 •  
 • Свързване на множество продукти с лесен монтаж: Гъвкавост  

 

 

 

          

АВАРИЙНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ (4)

 

 

Аварийно осветление: Rilux, Primalum, Luxa, Domina, Rapida, Guardian. Атрактивен дизайн и инсталационни аксесоари за най-различни видове таванен, скрит и стенен монтаж. 

 

 

Основните функции на системата за аварийно осветление, когато спре стандартното осветление, са следните:

 •  
 •  
 • Ясно да показват пътя за евакуация с ясни знаци.
 •  
 • Да осигуряват достатъчно аварийно осветление по пътищата за евакуация, за да могат хората безопасно да стигнат до изходите.
 •  

Да гарантират, че аларменото и противопожарно оборудване по пътя към изхода ще бъдат лесно открити.

 

Всеки продукт включва батерия и светлинен източник, които осигуряват осветление с определена мощност за един час или повече. 

 

 

ДАТЧИЦИ И КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ (7)

Пълна гама иновативни и

лесни за употреба датчици

 

Възползвайте се от най-голямата иновация на Schneider Electric:

 

Osiconcept

Offering simplicity through inovation

 

 

Детекция, която отговаря на световните стандарти и допринася за увеличаване производителността на вашите машини.

 

Цяластна оферта, предлагаща решение на най - често срещаните проблеми в детекцията

 

 

 

 

              

 

 

 Osiconcept

 

Увеличава ефективността, като прави апаратурата ви по-опростена и по-интелигентна

 

 

ИНСТАЛАЦИОННА СИСТЕМА ULTRA (1)

Ultra - ефективни инсталационни решения за търговски и жилищни сгради

 

 

 

 

Ultra e нова, гъвкава и интелигентна инсталационна система, отговаряща на голяма част от инсталационните нужди. Офертата включва инсталационни канали, мини канали с възможност за адаптиране на инсталационни механизми и мини кабелни канали.

 

 

 

Общи характеристики и основни ползи

 

 

PVC профили от висококачествен не поддържащ горенето PVC материал без съдържание на кадмий и олово, цвят RAL 9010

 

Висок клас на защита IP40, IK07

 

Фабрично направени овални отвори на всеки 23 см, позволяващи бърз, прецизен и надежден монтаж

 

U-образен самоприлягащ и надеждно защракващ се преден капак

 

Функционални клик аксесоари за професионална инсталация

 

Симетричен дизайн на всички канали и прилежащите им аксесоари непозволяващ отваряне без инсрумент

 

2 типа адаптори за инсталационни механизми: механизми Altira 45x45

 

 

ПАКЕТНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ И ПРЕКЪСВАЧИ (19)

 Пакетни прекъсвачи Vario

 

 

 

Използват се за контрол на процеси в индустрията, сградната автоматизаця и пряк контрол на малки машини. Номинален ток от 12 до 175А. Прекъсвачи за всички видове машини и процеси. 

 

 

 

 

Пакетни превключватели Harmony K

 

Използват се за контрол на процеси в индустрията, сградната автоматизаця и пряк контрол на малки машини. Номинален ток от 10A до 150А 

 

 

РАЗКЛОНИТЕЛИ СЪС ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ (2)

 

 

Всепризната защита от пренапрежение

 

По време на гръмотевични бури, трябва да защитите вашето електронно оборудване срещу възможни повреди.

 

Продуктите на APC, отличени с редица награди, предоставят надеждна защита от пренапрежение, колебания в напрежението и напреженови пикове.

 

В зависимост от модела, решенията на APC предлагат също така защита от пренапрежение за коаксиални, телефонни линии и данни.

 

 

ЧЕСТОТНИ РЕГУЛАТОРИ ALTIVAR (4)

                      

 

 

 

            

 

Табличен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте Acti 9

Количка

Количката е празна.

Ключове и контакти SEDNA