Harmony XB5R Wireless

 

Категории

Последни новини

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ GV2ME, GV3ME

 

 

 

 

 

Прекъсвачите GV2ME и GV3ME са триполюсни термомагнитни прекъсвачи, специално проектирани за управление и защита на електродвигатели, в съответствие с европейската нарма 2EC 947-2 и 2EC 947-4-1.

 

Свързване :

Тези прекъсвачи са проектирани за свързване посредством винтови клеми.

 

Ползване на прекъсвачите :

 

                  

 

 

GV2ME и GV3ME: управление с бутони                                 GV2P: управление с въртяща ръкохватка

Включването е ръчно посредством натискане на бутон        GV7R: управление с плъзгаща ръкохватка

``I``1. Изключването е ръчно чрез натискане на                 Включването е ръчно, посредством придвижване на

``O``2. Или автоматично, след задействане на                   ръкохватката или палеца в положение ``I`` 1.

магнитнотермичния защитен блок, или при активиране      Изключването е ръчно, посредсвом придвижване на

на допълнително монтиран напреженов изключващ            ръкохватката илипалеца в положение ``0`` 2. Аварийно

блок.                                                                                        изключване на прекъсвача установява автоматично органа

                                                                                                за управление в положение 3. Последващо включване е

                                                                                                възможно единствено след ръчно установяване на същия

                                                                                                в положение ``0``.

 

Управлението е ръчно и местно, когато прекъсвача не е съчетан с контактор.

Управлението е автоматично и дистанционно, когато прекъсвачът е съчетан с контактор.

 

 

Защита на електродвигателите и на персонала:

 

Защитата на електродвигателите е осугурена посредством елементите за термомагнитна защита, вградени в прекъсвача. Магнитните елементи ( за защита срещу късо съединение ) не позволяват настройка на точка на отсечка, която е равна на 13 пъти максималния ток за настройка на термичната защита. Елементите за термична защита ( претоварване ) включват автоматична компенсация при промени в околната температура.

Работният ток на електродвигателя се задава чрез градуирания ключ 4.

 

Предвидена е също и защита на работещия персонал. Всички части под напрежение, на устройството са защитени срещу пряк допир.

 

Добавянето към прекъсвача на допълнителна минималнонапреженова приствка позволява на прекъсвача да изключи при липса на напрежение. По този начин потребителя е защитен срещу евентуално самостоятелно включване на електродвигателя при нормализиране на напрежението, докато не бъде задължително натиснат бутона 2 за пускане на електродвигателя.

 

При монтирането към прекъсвача на напреженова приставка изключването може да бъде управлявано дистанционно.

 

Командните органи на двата вида прекъсвачи, открити и в затворен корпус, дават възможност за заключване на устройството в положение ``0`` посредством 3 катинара.

 

Тъй като тези прекъсвачи са подходящи за секциониране, в положение ``изключено`` те осигуряват подходящо изолационно разстояние и показват положението на подвижните контакти чрез положението на командните органи на прекъсвача.

 

Специални характеристики :

 

Тези открити прекъсвачи на електродвигатели се инсталират лесно във всякакви конфигурации благодарение на универсалната им система за монтаж посредсвом винтове или щипки за монтаж на симетрична, асиметрична или комбинирана шина.

 

Табличен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте Acti 9

Количка

Количката е празна.

Ключове и контакти SEDNA