Harmony XB5R Wireless

 

Категории

Последни новини

КОНТРОЛНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ РЕЛЕТА ZELIO CONTROL

 

 

 

 

 

Релета за управление и измервания, които могат да следят захранвания (фази, напрежение, ток, честота) за защита на двигатели и друга апаратура или да управляват физически величини като ниво, скорост и температура.

 

 

Реле за контрол на фазитe: засича всички възможни проблеми по фазите

 

Релета за контрол на напрежение и ток: осигурете подаване на подходящите стойности към апаратурата

 

Реле за контрол на честотата: следи колебанията в честотата на генераторния агрегат

 

Реле за контрол на нивото: при пълнене или празнене, приспособява се за всякакви материали

 

Реле за контрол на помпа: управлява и предпазва помпата от работа на сухо или претоварване

 

Реле за контрол на скоростта: следи за грешен ритъм на процеса

 

Реле за контрол на температурата: специално за следене на температурата на асансьори (EN81) 

 

 

 

Следене на апаратурата

 

Лесните и точни корекции са безотказен начин за бързо и леко конфигуриране. Тези релета могат да задоволят всички изисквания към наблюдението на процеси за управление или мрежово оборудване. 

 

 

 

 

                    

 

Подкатегории

РЕЛЕТА ЗА КОНТРОЛ ПО ТОК ZELIO (1)

Опростен монтаж и настройки. Висока надежност.

 

Простотата и точността на настройките гарантира бързо привеждане в експлоатация, каквото и да е приложението. Тези релета дават решение на всички приложения, изискващи наблюдение и контрол на правилното протичане на работните процеси: отопление, помпи и вентилатори, осветление и т.н..

 

 

Приложения:

 

- Контрол на възбуждането при постояннотокови машини

- Следене на натоварването на мотори и генератори

- Контрол на тока на трифазни двигатели

- Контрол на отоплителни или осветителни вериги

- Контрол на работата на помпи ( по мин. ток )

- Контрол на електромагнитни спирачки или съединители

 

 

 

 

                                                                

 

САМОЗАХРАНВАЩИ СЕ РЕЛЕТА ЗА КОНРОЛ НА ФАЗИ ZELIO (4)

Адаптирани и към най-специфичните приложения

 

Релетата за контрол на еднофазни и трифазни мрежи Zelio Control се адаптират перфектно към изискванията на контролираната мрежа.

 

 

Опростен монтаж и настройки. Висока надеждност

 

Простотата и точността на настройките гарантира бързо привеждане в експлоатация, независимо от приложението. Постига се изключително надеждна защита на подвижно оборудване.

 

 

 

Тези апарати са предназначени за наблюдение на трифазни мрежи и защита на двигатели и други консуматори срещу ненормални режими или повреди.

 

 

Функции ( в зависимост от типа реле ):

 - контрол на поредността на фазите

 - откриване на отпадане на една или повече фази

 - контрол по мин. напрежение

 - контрол по макс. напрежение и мин. напрежение ( 2 прага )

 - откриване на асиметрия на фазите

 

 

Приложение:

 - контрол при подвключване на подвижното оборудване

 - защита на хората и оборудването от обръщане посоката на въртене на двигателя

 - превключване на вериги нормална/аварийна

РЕЛЕТА ЗА КОНТРОЛ НИВО НА ТЕЧНОСТИ (4)

Контролните и измервателни релета за следене на ниво Zelio Control предлагат всички необходими функции за мониторинг и контрол на процеси пълнене и празнене на течности.

 

Опростен монтаж и настройки. Висока надеждност

 

Простотата и точността на настройките гарантира бързо привеждане в експлоатация, каквото и да е проложението. Релетата с комбинирани функции, пълнене и празнене, позволяват следенето на цялата инсталация само от един продукт. Широка гама сонди позволява бърз монтаж и непосредствена адаптация към работните условия.

 

 

Принцип на работа

 

Контролират по мин. и макс. ниво на проводими течности. Принципът на действие се основава на измерването на съпротивлението между две потопени сонди. За да се избегне електролиза, през сондите се пуска променлив ток.

 

 

Измервани течности:

 - минерална, чешмяна, индустриална, морска вода

 - разтвори на метални соли, киселини или основи

 - течни торове

 - неконцентриран алкохол ( < 40% )

 - в хранителната индустрия: мляко, бира и т.н

 

 

 

 

                                                

Табличен вид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте Acti 9

Количка

Количката е празна.

Ключове и контакти SEDNA